LÍNIA D’ESCOLA

Durant aquests primers anys de funcionament hem anat assentant aquells principis que ens defineixen i que ens guien en la creació del nostre projecte. D’aquí parteix la idea d’estructurar els aprenentatges a partir de tres eixos principals: els tallers, els espais i l’encaix d’aula.

En els tallers els infants experimenten i juguen per tal de construir el seu aprenentatge de manera més dirigida. Durant aquestes sessions es potencia l’aprenentatge de coneixements específics a partir de la manipulació i la descoberta.

En les sessions diàries d’espais l’infant esdevé el veritable protagonista, escollint les propostes segons els seus interessos i motivacions i gaudint de temps i llibertat per construir el seu propi aprenentatge. Amb la companyia d’infants d’altres edats, gaudeix de múltiples mirades que l’ajuden a desenvolupar la seva autoestima i iniciativa personal.

L’encaix d’aula és l’espai de seguretat personal, de cohesió del grup, de trobada, on neixen els projectes, on es dona nom a les emocions i on el diàleg i l’escolta fonamenten la pertinença al grup. L’encaix és, per tant, el fil conductor del dia a dia a l’aula.

En tots aquests moments que configuren el nostre dia a dia a l’escola, el joc i el diàleg esdevenen les activitats més destacades. Els nostres infants desenvolupen els seus aprenentatges gairebé sense adonar-se’n, d’una manera lúdica i amb llibertat d’acció i expressió i relacionant-se amb la resta de companys  i amb els adults amb naturalitat i fluïdesa.