PARTICIPACIÓ

Obrim l’escola a la comunitat i compartim el fet educatiu amb les famílies. Les famílies participen i col·laboren en el nostre projecte.

Tardes en família

Reservem els dijous a la tarda per a les activitats proposades per les famílies.  Des de manualitats, contacontes, tallers diversos… tot és possible i despertem en les famílies i els infants el sentiment de pertinença al grup, tot apropant-los i ajudant-los a comprendre la nostra tasca diària.

Voluntaris espais

El voluntaris són persones del nostre entorn, familiars, veïns i estudiants, amb ganes de participar en la vida escolar i compartir amb nosaltres el fet educatiu . Aquests assisteixen al centre durant les sessions d’espais, rebent una formació inicial. Els voluntaris, juntament amb les mestres, estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els quals es vol incidir per tal que l’alumnat esdevingui protagonista del seu propi procés.

Col·laboració en altres activitats

Un altre dels nostres principis fonamentals és fomentar una escola participativa i per tant volem integrar les famílies en la vida del centre. Per aquest motiu, es demana la seva participació per realitzar diferents activitats: acompanyament a sortides, celebració de festes i tradicions, sessions de contacontes, manteniment de l’hort i galliner…

Comissions mitxes

Aquestes comissions estan formades per mares/ pares i mestres que formen equips de treball d’àmbits diversos. En aquest moment comptem amb dues comissions (la de divendres compartits i la de festes), en propers cursos aquestes s’aniran ampliant.

Delegats/ des

Cada aula està representada per un pare/ mare delegat escollit per la resta de famílies. Aquest és el contacte directe amb l’escola i permet una comunicació més ràpida i fluïda entre les famílies i l’equip de mestres.